Militie

Bij wet van 15 december 2005 (BS 28 december 2005) houdende administratieve vereenvoudiging, wordt de verplichting om militieattesten af te leveren, opgeheven.

Het is dus niet langer nodig om welke reden dan ook, om een militieattest aan te vragen. Indien je dit wenst, kun je een militieattest aanvragen bij notariaat@mil.be.