Militie

Bij wet van 15 december 2005 (BS 28 december 2005) houdende administratieve vereenvoudiging, wordt de verplichting om militieattesten af te leveren, opgeheven.

Het is dus niet langer nodig om welke reden dan ook, om een militieattest aan te vragen. Indien u dit wenst, kunt u een militieattest aanvragen bij notariaat@mil.be.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.