Mijn dossier, je gegevens toegankelijk met je eID

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het je mogelijk maakt je persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg in 2017 een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kun je je gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie je gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze je de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar je zich ook bevindt, te downloaden of af te drukken.

Voor wie

Hieronder vind je een overzicht van de 10 attesten die nu beschikbaar zijn:

 1. Uittreksel uit de registers
 2. Attest van hoofdverblijfplaats
 3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 4. Attest van gezinssamenstelling
 5. Attest van leven
 6. Attest van Belgische nationaliteit
 7. Attest van kiesregister
 8. Attest van wettelijke samenwoning
 9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Daarnaast biedt het Rijksregister je, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis je contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en emailadres.

Reglement

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

Het rijksregister heeft er bij de instanties op aangedrongen attesten die via Mijn Dossier zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren.

Ze bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren .

Vele voordelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor zowel de gemeenten als voor de burgers en heeft vele voordelen:

 • Gemakkelijker: Je hoeft zich niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.
 • Sneller: Je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kunt het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die er om vroeg.
 • Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.
 • Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
 • Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met je communiceren.

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

Om je te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heb je een elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).

De meest recente driver kun je hier vinden:

http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren

Van zodra je kaartlezer correct is geïnstalleerd, kun je met behulp van je eID de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen .

Je surft naar het volgend adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be

Voor je toegang krijgt tot je gegevens in Mijn DOSSIER, zal je je pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.