Kleuter- en lager onderwijs in Herent, aanmelden en inschrijven

Sinds begin 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. Alle scholen hebben samen afspraken gemaakt en gebruiken daarvoor eenzelfde systeem 'Meld je aan'.

Instappen betekent voor het eerst naar school gaan in eender welke Herentse school OF ik ga al naar school in Herent maar verander van school of vestigingsplaats.

Tijdens het infomoment gaan we dieper in op de werking van het systeem en kun je vragen stellen.

Voorwaarden

PERIODE 1: Broers en zussen en/of kinderen van personeel
STAP 1: Aanmelden van dinsdag 10 januari 2023 | 9 uur tot dinsdag 24 januari 2023| 17uur
STAP 2: Bericht aan ouders dinsdag 14 februari 2023
STAP 3: Inschrijven van donderdag 16 februari 2023 | 9u
tot donderdag 23 maart 2023 | 17 u

PERIODE 2: Alle kinderen
STAP 1: Aanmelden van dinsdag 28 februari 2023 | 9 uur
tot dinsdag 21 maart 2023 | 17 uur
STAP 2: Bericht aan ouders vrijdag 21 april 2023
STAP 3: Inschrijven van maandag 24 april 2023 | 9u
tot maandag 15 mei 2023 | 17 uur

PERIODE 3: Inschrijven van kinderen die nog geen plaats hebben gevonden
Vanaf dinsdag 23 mei 2023 | 9 uur


Meer informatie: https://meldjeaan.leuven.be/

Hoe gaan we te werk?

  • Alle kinderen die instappen moeten verplicht digitaal worden aangemeld. Dat geldt ook voor kinderen die al naar school gaan in Herent maar veranderen van school of vestigingsplaats.
  • Jaarlijks in januari wordt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het volgende schooljaar opengesteld en vooraf in december gecommuniceerd met een nieuwsbericht op de website.

Meer info

Onderstaande informatie is voor schooljaar 2023-2024. Neem zeker de brochure door. Download hieronder.

contact: onderwijs@herent.be