Kleuter- en lager onderwijs in Herent, aanmelden en inschrijven

opnamelink, infomoment digitaal aanmeldingssysteem

Infomoment vond plaats op maandag 17 januari om 20 uur.

Sinds begin 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. Alle scholen hebben samen afspraken gemaakt en gebruiken daarvoor eenzelfde systeem 'Meld je aan'.

Instappen betekent voor het eerst naar school gaan in eender welke Herentse school OF ik ga al naar school in Herent maar verander van school of vestigingsplaats.

Voorwaarden

PERIODE 1: Broers en zussen en/of kinderen van personeel
STAP 1: Aanmelden van dinsdag 11 januari 2022 | 9 uur tot dinsdag 1 februari 2022| 17uur
STAP 2: Bericht aan ouders dinsdag 22 februari 2022
STAP 3: Inschrijven van donderdag 24 feb 2022 | 9u
tot donderdag 31 maart 2022 | 17 u


PERIODE 2: Alle kinderen
STAP 1: Aanmelden van dinsdag 1 maart 2022 | 9 uur
tot dinsdag 29 maart 2022 17 uur
STAP 2: Bericht aan ouders dinsdag 26 april 2022
STAP 3: Inschrijven van donderdag 28 april 2022 | 9u
tot dinsdag 24 mei 2022 | 17 uur


PERIODE 3: Inschrijven van kinderen die nog geen plaats hebben gevonden
Vanaf donderdag 2 juni 2022 | 9 uur


Meer informatie: https://meldjeaan.leuven.be/


Kijkdagen:
woensdag 23 februari 2022 van 9 uur tot 12 uur
en
donderdag 17 maart 2022 vanaf 14 uur tot 17.30 uur

Hoe gaan we te werk?

  • Alle kinderen die instappen moeten verplicht digitaal worden aangemeld. Dat geldt ook voor kinderen die al naar school gaan in Herent maar veranderen van school of vestigingsplaats.
  • Jaarlijks in januari wordt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het volgende schooljaar opengesteld en vooraf in december gecommuniceerd met een nieuwsbericht op de website.

Meer info

Onderstaande informatie is voor schooljaar 2022-2023. Neem zeker de brochure door. Download hieronder.

contact: onderwijs@herent.be