Meerjarenplan, budget en rekening

Voor er een nieuw werkjaar begint, maken de gemeente en het OCMW een strategisch en financieel plan op voor de komende jaren en een preciezer budget voor het volgende jaar. In het budget staan de verwachte inkomsten en de geplande uitgaven. Op het einde van elk jaar sluit de financieel beheerder de rekening af van het voorbije jaar. In deze rekening wordt een evaluatie gemaakt van het gevoerde beleid tijdens het afgelopen werkjaar.