Meer bos in Herent

De gemeente Herent heeft een omgevingsvergunning goedgekeurd zodat het Agentschap voor Natuur en Bos voormalige landbouwgronden aan Bertembos in Herent langs de Hogebeek, tussen de Toverbergstraat en wijk Schoonzicht kan bebossen.

In Herent worden niet enkel woongelegenheden gebouwd; er wordt ook aan de groene long aan de grens met Bertem getimmerd.

Het Bertemboscomplex wordt uitgebreid met percelen die deels in natuurgebied en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied liggen met aan de noordzijde van het terrein een holle weg.

Volgende boomsoorten worden aangeplant: zomereik (1.250 stuks), wintereik (2.500 stuks), boskers (1.500 stuks), haagbeuk (1.500 stuks), esdoorn (1.500 stuks), beuk (1.250 stuks), linde (1.500 stuks). Vervolgens wordt aan de holle weg een bosrand aangelegd met o.a. vogelkers, hazelaar, lijsterbes, meidoorn en sleedoorn.

De bosuitbreiding dient de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijke milieu. Bovendien zal de bebossing de erosie van de terreinen in belangrijke mate beperken en een positieve invloed hebben op de biodiversiteit van fauna en flora. Het bestaand terreinniveau wordt niet gewijzigd.

woensdag 24 juni 2020 11.11 u.