Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is in opmaak. Een nieuwe visie op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie wordt uitgewerkt. De provincie heeft een eerste ontwerp van het ruimtelijke beleid voor de komende jaren gemaakt. Laat weten wat u ervan vindt.

U kunt uw mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Kom naar het startmoment op woensdag 4 december vanaf 14 uur in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

maandag 25 november 2019 17.36 u.