Lokale gezondheidsenquête

Verwerking resultaten - februari 2023

De gezondheidsenquête werd door de geselecteerde inwoners goed ingevuld, waarvoor dank. Sciensano en Logo Oost-Brabant zijn momenteel volop bezig met het verwerken van de resultaten. Deze worden later meegedeeld.

Herent voert gezondheidsenquête uit - oktober 2022

In het najaar van 2022 voert de gemeente samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Logo Oost-Brabant een gezondheidsenquête uit. Hiervoor worden 1.500 inwoners willekeurig geselecteerd.

Krijg jij een uitnodigingsbrief in de bus? Dan kan je de vragenlijst digitaal invullen met de persoonlijke code die je in de brief terugvindt. In een latere fase kan invullen op papier ook: je kan de vragenlijst gratis terugsturen met bijgevoegde envelop.

De enquête bevat uiteenlopende vragen over je gezondheid. Zo worden onder andere vragen gesteld over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en de gezondheid in je omgeving.

Je deelname is vrijwillig. Indien je niet wenst deel te nemen, dan heeft dit voor jou geen verdere gevolgen. Je anonimiteit is gegarandeerd: de antwoorden worden enkel gebruikt om algemene resultaten te bekomen.

Heb je een brief ontvangen met een toegangscode? Dan kan je de enquête invullen via

https://surveys.sciensano.be/index.php/559286?lang=nl