Lokaal toewijzingsreglement Herent

Het aanbod aan aangepaste huisvesting voor personen met een beperking is op de huurmarkt erg beperkt. Een nieuwbouwproject van Volkswoningbouw cvba wil een antwoord bieden. Voor de toewijzing is een reglement opgesteld. 

Het lokale toewijzingsreglement beschrijft hun woonnoden, de doelgroep (personen met een permanente ondersteuningsnood door erkende zorgpartners), het aantal bewoners, het voor hen voorbehouden patrimonium op Molenveld en ook de motivering.

Meer info

Het lokale toewijzingsreglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2017 en online geplaatst op 16 januari 2018.