Lokaal mondiaal

De dienst lokaal mondiaal beleid werkt de bestuurlijke band uit tussen Herent en twee regio’s van de stad Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, met name de regio’s Nimlaha’kok en Nimlasachal. We werken er vooral met de inheemse Maya-Q’eqchi’leiders en hun lokale organisaties. We ondersteunen er een lokale gemeenschapsradio en we zoeken mee naar vormingsprogramma’s op maat van de regio’s. Gendergelijkheid en duurzaamheid staan voorop.

Tevens neemt de dienst initiatieven om Herentenaren, Herentse instellingen, personeel en bestuur van gemeente en OCMW te sensibiliseren en te vormen rond mondiale thema’s. Met sommige van de partners worden langdurige trajecten uitgetekend (bv. met het onderwijs).

De dienst coördineert lokale, Vlaamse, federale of Europese programma's met betrekking tot gemeentelijk mondiaal beleid.

De dienst probeert ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) - opgemaakt binnen de schoot van de Verenigde Naties – zo goed mogelijk naar het lokale niveau te vertalen en te bereiken.

Zo af en toe zijn er uitwisselingen, van Noord naar Zuid en omgekeerd. Die beantwoorden aan de opdrachten zoals hierboven beschreven.

De dienst wordt geadviseerd door de GROSH (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent).

Er bestaan verschillende subsidies voor ontwikkelingssamenwerking (lees meer onderaan).

Op facebook.com/HerentQ vind je alle nieuws van de dag over de samenwerking.