Lokaal mondiaal

De dienst lokaal mondiaal beleid werkt de bestuurlijke band uit tussen Herent en twee regio’s van de stad Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, met name de regio’s Nimlaha’kok en Nimlasachal. We werken er vooral met de inheemse Maya-Q’eqchi’leiders en hun lokale organisaties. We ondersteunen er een lokale gemeenschapsradio en we zoeken mee naar vormingsprogramma’s op maat van de regio’s. Gendergelijkheid en duurzaamheid staan voorop.

Tevens neemt de dienst initiatieven om Herentenaren, Herentse instellingen, personeel en bestuur van gemeente en OCMW te sensibiliseren en te vormen rond mondiale thema’s. Met sommige van de partners worden langdurige trajecten uitgetekend (bv. met het onderwijs).

De dienst coördineert lokale, Vlaamse, federale of Europese programma's met betrekking tot gemeentelijk mondiaal beleid.

De dienst probeert ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) - opgemaakt binnen de schoot van de Verenigde Naties – zo goed mogelijk naar het lokale niveau te vertalen en te bereiken.

Zo af en toe zijn er uitwisselingen, van Noord naar Zuid en omgekeerd. Die beantwoorden aan de opdrachten zoals hierboven beschreven.

De dienst wordt geadviseerd door de GROSH (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent).

Er bestaan verschillende subsidies voor ontwikkelingssamenwerking (lees meer onderaan).

Op facebook.com/HerentQ vindt u alle nieuws van de dag over de samenwerking.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.