Lidmaatschap sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Concreet betekent dat:

  • het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven in de gemeente;
  • het verlenen van advies m.b.t. sport;
  • het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
  • het voorstellen van initiatieven m.b.t. de sportbeoefening en de kaderopleiding.

De leden van de sportraad houden jaarlijks een algemene vergadering.

Voor wie

  • alle Nederlandstalige sportinitiatieven die sportactiviteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente Herent;
  • sportdeskundigen die in de gemeente wonen;
  • de niet-georganiseerde sporter die in de gemeente woont.

Hoe gaan we te werk?

U kan een aanvraag tot lidmaatschap indienen.