Levenseinde

Naar aanleiding van een (naderend) levenseinde kunt u een aantal zaken laten registreren op de dienst burgerzaken. 

Daarnaast kunt u een negatieve wilsverklaring of levenstestament opmaken waarin u verklaart welke levensverlengende medische handelingen u wenst of niet wenst. Die verklaring kan niet worden geregistreerd. Het is belangrijk dat u uw naasten en uw behandelende arts(en) op de hoogte brengt van uw wensen.

Hoe gaan we te werk?

U richt zich tot onze dienst voor:

Het is niet verplicht die verklaringen te registreren. Alle verklaringen kunnen op elk moment worden ingetrokken of herzien.

Meer info

Met vragen kunt u steeds op de dienst burgerzaken terecht (persoonlijk, via een vertegenwoordiger of telefonisch). Meer informatie vindt u ook op de website van het Levenseinde Informatieforum. 

Uiteraard zijn uw nabestaanden, uw huisarts en eventueel uw begrafenisondernemer daarbij ook belangrijke raadgevers. Het is overigens belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van uw wensen op dat vlak.