Levenseinde

Naar aanleiding van een (naderend) levenseinde kunt u een aantal zaken laten registreren op de dienst burgerzaken. 

Daarnaast kunt u een negatieve wilsverklaring of levenstestament opmaken waarin u verklaart welke levensverlengende medische handelingen u wenst of niet wenst. Die verklaring kan niet worden geregistreerd. Het is belangrijk dat u uw naasten en uw behandelende arts(en) op de hoogte brengt van uw wensen.

Hoe gaan we te werk?

U richt zich tot onze dienst voor:

Het is niet verplicht die verklaringen te registreren. Alle verklaringen kunnen op elk moment worden ingetrokken of herzien.

Meer info

Met vragen kunt u steeds op de dienst burgerzaken terecht (persoonlijk, via een vertegenwoordiger of telefonisch). Meer informatie vindt u ook op de website van het Levenseinde Informatieforum. 

Uiteraard zijn uw nabestaanden, uw huisarts en eventueel uw begrafenisondernemer daarbij ook belangrijke raadgevers. Het is overigens belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van uw wensen op dat vlak.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.