Levenseinde

Naar aanleiding van een (naderend) levenseinde kun je een aantal zaken laten registreren op de dienst burgerzaken. 

Daarnaast kun je een negatieve wilsverklaring of levenstestament opmaken waarin je verklaart welke levensverlengende medische handelingen je wenst of niet wenst. Die verklaring kan niet worden geregistreerd. Het is belangrijk dat je je naasten en je behandelende arts(en) op de hoogte brengt van je wensen.

Hoe gaan we te werk?

Je richt zich tot onze dienst voor:

Het is niet verplicht die verklaringen te registreren. Alle verklaringen kunnen op elk moment worden ingetrokken of herzien.

Meer info

Met vragen kun je steeds op de dienst burgerzaken terecht (persoonlijk, via een vertegenwoordiger of telefonisch). Meer informatie vind je ook op de website van het Levenseinde Informatieforum. 

Uiteraard zijn je nabestaanden, je huisarts en eventueel je begrafenisondernemer daarbij ook belangrijke raadgevers. Het is overigens belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van je wensen op dat vlak.