Leidraad voor kwalitatieve ontmoetingsruimte bij woonprojecten

Vanuit het maandelijks overleg vrijetijdsweefselplan werden er richtlijnen en suggesties geformuleerd omtrent de kwalitatieve invulling van de groene, publieke, kindvriendelijke speel- en ontmoetingsruimte(n) in duurzame en kindvriendelijke verkavelingen, meergezinswoningen, masterplan- of woningbouwprojecten in Herent.

Het doel van deze leidraad is om de groene, publieke, kindvriendelijke speel- en ontmoetingsruimte kwalitatief te integreren in de nieuwe projecten zodat het bestaande Herentse vrijetijdsweefsel wordt versterkt.

Deze leidraad geldt onverminderd andere regelgeving ter zake. Zo dient er bij de invulling van de ontmoetingsruimte tevens rekening gehouden te worden met de gangbare wetgeving en richtlijnen voor woonprojecten.