Legalisatie

Door de legalisatie wordt je Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en je buitenlands document in België.

De legalisatie kan bestaan uit een e-legalisatie of een e-apostille.

Voor wie

Wie een document, afgeleverd door een Belgische overheid, nodig heeft in het buitenland, moet het laten legaliseren.

Voorwaarden

Om een document te kunnen legaliseren, moet het ondertekend zijn door een persoon wiens handtekening werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken (de burgemeester of een schepen).

Hoe gaan we te werk?

Documenten afgeleverd door de gemeente en ondertekend door de burgemeester, worden via de dienst burgerzaken op digitale wijze overgemaakt aan de dienst legalisatie van Buitenlandse Zaken.

Zij nemen via e-mail contact met je op voor de verdere afhandeling en betaling. Beschik je niet over een e-mailadres, dan wordt er met de dienst burgerzaken een andere werkwijze afgesproken.

Nadat het document een e-legalisatie of een e-apostille heeft gekregen, moet het meestal vertaald worden door een beëdigd vertaler. Hiervoor sta je zelf in.

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

Je betaalt niets bij de gemeente. Maar de dienst Buitenlandse Zaken vraagt wel een vergoeding. Voor het precieze bedrag, kijk je op hun website.

Uitzonderingen

Voor sommige landen is geen legalisatie nodig, die info vind je terug op de website van Buitenlandse Zaken. Sinds 16 februari 2019 schaft een Europese Verordening in bepaalde gevallen de legalisatie of Apostille af op alle openbare documenten en hun eensluidende afschriften die afgeleverd worden door de autoriteiten van één lidstaat en die bestemd zijn voor de autoriteiten van een andere lidstaat.

Een uittreksel uit het strafregister moet niet alleen gelegaliseerd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken, maar ook bij de FOD Justitie, Dienst Legalisatie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Diploma's en getuigschriften van Vlaamse onderwijsinstellingen moeten via de dienst NARIC-Vlaanderen aangevraagd worden.

Wat meebrengen?

  • het te legaliseren document en informatie over waar en waarvoor je het nodig heeft.
  • je identiteitskaart.