Legalisatie

Door de legalisatie wordt uw Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en uw buitenlands document in België.

Voor wie

Wie een document, afgeleverd door een Belgische overheid, nodig heeft in het buitenland, moet het laten legaliseren.

Voorwaarden

Om een document te kunnen legaliseren, moet het ondertekend zijn door een persoon wiens handtekening werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken (de burgemeester of een schepen).

Hoe gaan we te werk?

Documenten afgeleverd door de gemeente en ondertekend door de burgemeester, worden via de dienst burgerzaken op digitale wijze overgemaakt aan de dienst legalisatie van Buitenlandse Zaken.

Zij nemen via e-mail contact met u op voor de verdere afhandeling en betaling.

Beschikt u niet over een e-mailadres, dan wordt er met de dienst burgerzaken een andere werkwijze afgesproken.

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

U betaalt niets bij de gemeente. Maar de dienst Buitenlandse Zaken vraagt wel een vergoeding. Voor het precieze bedrag, kijkt u op hun website.

Uitzonderingen

Voor sommige landen is geen legalisatie nodig, die info vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken. Sinds 16 februari 2019 schaft een Europese Verordening in bepaalde gevallen de legalisatie of Apostille af op alle openbare documenten en hun eensluidende afschriften die afgeleverd worden door de autoriteiten van één lidstaat en die bestemd zijn voor de autoriteiten van een andere lidstaat.

Een uittreksel uit het strafregister moet niet alleen gelegaliseerd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken, maar ook bij de FOD Justitie, Dienst Legalisatie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Wat meebrengen?

  • het te legaliseren document en informatie over waar en waarvoor u het nodig heeft.
  • uw identiteitskaart.