Leden gezocht voor de milieuadviesraad

Wij zoeken mensen die als lid van de milieuadviesraad aan het milieu- en natuurbeleid in onze gemeente willen meewerken. Stel je kandidaat via marherent@gmail.com

De gemeentelijke milieuadviesraad (MAR) adviseert het gemeentebestuur over het
gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, speelt een belangrijke rol in het creëren van
een draagvlak voor het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid en stimuleert het maatschappelijke debat rond milieu gerelateerde onderwerpen.

Tijdens de vergaderingen worden de agendapunten van het gemeentebestuur besproken en kun je input geven.

In de milieuadviesraad kunnen vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen zetelen, zoals milieu- en natuurverenigingen, erkende wildbeheereenheden, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook beroepsgroepen en -organisaties.


Wil je in de milieuadviesraad meewerken aan het plaatselijke milieu- en natuurbeleid?
Stel je dan kandidaat via marherent@gmail.com

vrijdag 17 november 2023 10.58 u.