Laat uw stem horen en neem deel aan de veiligheidsmonitor!

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s. De bevraging gebeurt op initiatief van de politie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Het gaat over vragen als: Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van de politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Bent u recent slachtoffer geworden van een misdrijf?

Waarom wordt de Veiligheidsmonitor georganiseerd?
Politiezone HerKo wil bij de uitwerking van het toekomstige veiligheidsbeleid rekening houden met het standpunt van de inwoners van Herent en Kortenberg over veiligheid en de werking van de lokale politie.

Wie kan deelnemen aan de Veiligheidsmonitor?

Midden maart zijn steekproefsgewijs 1.400 vragenlijsten verstuurd. U kunt zowel op papier als digitaal deelnemen. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Meer informatie vindt u in de begeleidende brief van de enquête.
De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

vrijdag 23 maart 2018 11.57 u.