Laat u ook voldoende ruimte bij het parkeren?

Parkeer uw voertuig steeds correct en draag zo bij aan de verkeersveiligheid!

Door het toenemende aantal voertuigen en de soms beperkte parkeermogelijkheden is het niet altijd vanzelfsprekend om reglementair te parkeren. Vaak wordt er dan gemakshalve geparkeerd op ‘het enige vrije plaatsje’ in de straat. Voornamelijk in woonwijken stelt de politie vast dat er vaak foutief geparkeerd wordt, met onveilige en hinderlijke situaties tot gevolg.

Een van de overtredingen die de politiezone HerKo frequent vaststelt, is dat er bij het parkeren onvoldoende ruimte op de rijbaan overgelaten wordt, waardoor er geen (vlotte) doorgang voor andere voertuigen meer mogelijk is. Het is een overtreding die op het eerste gezicht misschien onschuldig lijkt, maar die tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden, bijvoorbeeld bij noodsituaties waar de brandweer vlot moet kunnen doorrijden.

De wegcode geeft aan dat ‘het verboden is een voertuig te parkeren wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden’.

vrijdag 23 augustus 2019 11.05 u.