Laadpalen - tips

Thuisladen

Wie met een elektrische wagen rijdt, kan deze opladen op het private terrein, aangesloten op het eigen stroomnet. Dat vereist een eenmalige investering voor de infrastructuur maar daarna kan wel geladen worden aan een goedkoper elektriciteitstarief ten opzichte van openbare laadpalen. Na enkele jaren kan dit dan al de investering waard zijn.

Opgelet

  • Voor het gebruik, aanleggen of het inrichten van een onverharde grond om de wagen op te parkeren hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Gelieve in dit geval vooraf contact op te nemen met de dienst stedenbouw (stedenbouw@herent.be).
  • Laadkabels die over het trottoir of fietspad liggen, zijn gevaarlijk voor voetgangers en fietsers en dus verboden. Ook constructies met kabels op hoogte zijn verboden.

Openbaar laden

Openbare laadpalen werden tot voor kort door Fluvius en Allego geplaatst, deze samenwerking is echter verlopen. Vlaanderen heeft een bestek uitgeschreven om op zoek te gaan naar een nieuwe concessiehouder. Het bestek zou begin 2022 in de markt geplaatst worden. De nieuwe concessiehouder zou ten vroegste in mei 2022 gekozen worden. Het nieuwe systeem zou erg gelijken op het vorige. Inwoners zouden een laadpaal in hun buurt kunnen aanvragen. De criteria zouden wat versoepelen. Plaatsing zou altijd gebeuren in samenspraak tussen de gemeente, de laadpaaloperator en de netbeheerder van de elektriciteit. Zodra de gemeente meer weet, zal ze daarover communiceren. Wij verwachten meer duidelijkheid tegen mei 2022.

Semi-openbaar laden

Ook bedrijven en winkels zouden kunnen laadpalen plaatsen. Ze moeten wel toegankelijk zijn voor het publiek, zelfs al is het bijvoorbeeld enkel tijdens de openingsuren van de winkel of na de kantooruren.