Laadpalen - locaties van openbare laadpalen

Laad uw elektrische auto op aan een laadpaal op het openbare domein. 

Hoe gaan we te werk?

 • U kunt uw elektrische auto opladen aan een publiek laadpunt
  • Overstraat aan sporthal Ivo Van Damme in Veltem
  • Wilselsesteenweg aan het oude gemeentehuis in Herent (nog te verplaatsen naar kerk Herent)
  • Dalenstraat aan de kerk in Winksele
  • Stationsstraat parking Station Veltem - voorzien later in 2022
  • Parking De Kouter - voorzien 2023
 • Aan die laadpalen zijn twee parkeervakken voorbehouden. Alleen elektrische auto's mogen parkeren op die parkeerplaatsen. Liefst enkel tijdens het laden.
 • De palen zijn openbaar, maar niet gratis. U betaalt de stroom met een laadpas of met uw betaalkaart. Die pas kunt u gebruiken aan alle laadpalen van alle leveranciers.
 • De website van milieuvriendelijkevoertuigen geeft ook nog volgende semi-publieke laadpunten aan:
  • Notelarenweg 43 (achteraan op de parking)
  • Kouterstraat 17
  • Klein Dalenstraat 45
  • Eikestraat 2 (parking achter gebouw)
  • Graafschaplaan 10
  • Maleizenstraat 78
  • Brusselsesteenweg 56
  • Brusselsesteenweg 72

Openbare laadpalen werden tot voor kort door Fluvius en Allego geplaatst, deze samenwerking is echter verlopen. Vlaanderen heeft een bestek uitgeschreven om op zoek te gaan naar een nieuwe concessiehouder. Het bestek zou begin 2022 in de markt geplaatst worden. De nieuwe concessiehouder zou ten vroegste in mei 2022 gekozen worden. Het nieuwe systeem zou erg gelijken op het vorige. Inwoners zouden een laadpaal in hun buurt kunnen aanvragen. De criteria zouden wat versoepelen. Plaatsing zou altijd gebeuren in samenspraak tussen de gemeente, de laadpaaloperator en de netbeheerder van de elektriciteit. Zodra de gemeente meer weet, zal ze daarover communiceren. Wij verwachten meer duidelijkheid tegen mei 2022.

Indien de laadpaal defect zou zijn, bel dan naar het telefoonnummer dat er op vermeld staat, dat hangt af van de operator. U vermeldt dan ook de bijbehorende serienummer die op de paal staat.