Kwaliteitsvolle dienstverlening en klachtenbehandeling

Met dit algemene dienstverleningscharter maakt de lokale overheid de burgers duidelijk waar zij als gebruiker van overheidsdiensten recht op hebben.