Kunstnesten als steun voor huiszwaluwen

Het gaat niet goed met de zwaluwen in onze regio, vooral door een gebrek aan geschikte nestplekken. Daarom plaatst Regionaal Landschap Dijleland (RLD) kunstnesten, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en verschillende gemeenten, waaronder Herent. Wilt u ook een kunstnest laten plaatsen?

Onze gemeente neemt al verscheidene jaren aan de actie deel. Meer informatie over de campagne vindt u hier.

“Zwaluwen zijn erg honkvast en keren terug naar dezelfde nestplek. Huiszwaluwen 'metselen' hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen.¬†Door de hedendaagse architectuur en door het feit dat onze omgeving steeds 'netter' wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte plekken en aan modder voor het bouwen van nesten”, zegt Annabel Pennings, medewerker van RLD. Kunstnesten voor huiszwaluwen zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen.

Herent geeft het voorbeeld
Om het huiszwaluwproject opnieuw in de kijker te zetten, werden op maandag 7 oktober enkele kunstnesten aan de KFC De Kempen geplaatst door Intergemeentelijke landschapsploeg zwaluwkunstnesten samen met gedeputeerde van leefmilieu provincie Vlaams-Brabant, de burgemeester en de schepenen, coördinator Regionaal Landschap Dijleland vzw en verantwoordelijke Intergemeentelijke natuur- en landschapsploeg.

Toen in 2017 café ‘Den Travoo’, met een groot aantal natuurlijke zwaluwnesten, afbrandde, zocht de gemeente samen met RLD naar plekken in de buurt om nieuwe kunstnesten te plaatsen. Een kunstnest ophangen heeft enkel zin in de buurt van bestaande nesten, want zwaluwen leven in groep of ‘kolonie’.

Wie bij een zwaluwkolonie woont kan de gemeente aanspreken voor de plaatsing van een nest. Voorwaarde is wel dat men een voldoende brede dakoversteek heeft. Geef uw interesse zo vlug mogelijk door aan de milieudienst (milieu@herent.be), zodat de nesten nog dit najaar geplaatst kunnen worden.

Waarnemingen van zwaluwnesten kan men doorgeven via www.waarnemingen.be

maandag 14 oktober 2019 17.48 u.