Kort verblijf niet-EU onderdaan

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open.

Wat meebrengen?

Om een kort verblijf niet-EU-onderdaan te melden, neemt u volgende documenten mee:

  • uw nationaal paspoort of identiteitsbewijs;
  • recente pasfoto.