Kort verblijf EU onderdaan

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open.

Wat meebrengen?

Om een kort verblijf van een EU-onderdaan te melden, neemt u de volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart.