Het Klokkenpatrimonium van Herent, Kampenhout en Kortenberg

Op 27 mei 2018 stelde de stuurgroep Erfgoed van Herent haar meest recente publicatie voor: een boek met de inventaris van de klokken in Herent, Kampenhout en Kortenberg. Dit 'klokkenboek' is een echt kijkboek met massa's foto's en beschrijvingen van klokken van voor 1500 tot na 2000 in onze kerktorens en in privébezit.

Ook wordt uitgebreide informatie gegeven over het 'klokkengieten', over de klokkengieters en over de betekenis van klokken voor onze samenleving.

Meer dan 135 pagina's met teksten en illustraties over een stuk erfgoed dat voor de meesten van ons onzichtbaar blijft. Het boek is een naslagwerk zowel voor de klokkenfanaat als voor iedereen die begaan is met ons rijke klokkenerfgoed.

Het boek is nu te koop aan het onthaal van De Kouter voor de prijs van 25 euro.