Klimaatactieplan

Mei 2023

Als gemeente zijn we bezig met het opstellen van een nieuw klimaatactieplan. We willen jou graag betrekken bij dit proces en je mening en voorkeuren horen. We begrijpen dat klimaatverandering een probleem is dat ons allemaal aangaat en we zijn ervan overtuigd dat samenwerking op alle vlakken belangrijk is om vooruit te komen!

Daarom nodigen wij je uit om deel te nemen aan ons participatieproject. Tijdens dit project krijg je de gelegenheid om je stem te laten horen en je ideeën te delen over hoe we samen een duurzamere toekomst voor onze gemeente kunnen creëren.

Via onderstaande vragenlijst willen we graag te weten komen welke lokale beleidskeuzes jij het meest belangrijk vindt om van Herent een klimaatvriendelijkere gemeente te maken. Vertrek hierbij vanuit je eigen situatie en ga na welke voorgestelde acties je het best kunnen ondersteunen om in de toekomst duurzamer te gaan leven.

Je kunt de vragenlijst invullen tot 4 juni (participatie is afgelopen). We kijken uit naar je deelname aan ons participatieproject en bedanken je bij voorbaat voor je inzet en betrokkenheid.


Februari 2017

Door een gericht milieubeleid wordt gewerkt aan een duurzaam leefmilieu in de gemeente. Het gemeentelijke milieubeleid is gebaseerd op duurzame ontwikkeling.

De milieupijler van duurzame ontwikkeling heeft vooral te maken met voorzorg, preventief handelen, voorkeur voor brongerichte bestrijding van milieuaantastingen, het standstill-beginsel en het principe dat de vervuiler betaalt. Leefmilieu is veelomvattend en heeft een impact op alle beleidsdomeinen.Omdat het gemeentebestuur mee wil strijden tegen de klimaatverandering, ondertekende de gemeente Herent op 25 juni 2014 het Burgemeestersconvenant samen met 56 andere Vlaamse-Brabantse gemeenten. De gemeente heeft daarmee het engagement aangegaan om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met ten minste 20 % terug te dringen.

80% van het energiegebruik en de CO2-uitstoot zijn het gevolg van stedelijke activiteiten. CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Lokale overheden staan dicht bij de bevolking en spelen daarom een cruciale rol bij het afremmen van de klimaatverandering. Hét instrument daarvoor is het Covenant of Mayors of het Burgemeestersconvenant.

Om de uitdaging tegen 2020 waar te maken heeft de gemeente een Klimaatactieplan. Daartoe wil de gemeente onder het motto 'Herent opgelucht' samen met iedereen die in Herent woont, werkt en leeft acties bedenken en opzetten om die CO2-uitstoot drastisch te verminderen.