Klimaatactieplan

80% van het energiegebruik en de CO2-uitstoot zijn het gevolg van stedelijke activiteiten. CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Lokale overheden staan dicht bij de bevolking en spelen daarom een cruciale rol bij het afremmen van de klimaatverandering. Hét instrument daarvoor is het Covenant of Mayors of het Burgemeestersconvenant.

Herent heeft dat convenant ondertekend. Daarmee engageert de gemeente zich tot het voeren van een volgehouden actief en ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid.