Kleuter- en lager onderwijs in Herent, aanmelden en inschrijven

Sinds begin 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. Alle scholen hebben samen afspraken gemaakt en gebruiken daarvoor eenzelfde systeem 'Meld je aan'.

Instappen betekent voor het eerst naar school gaan in eender welke Herentse school OF ik ga al naar school in Herent maar verander van school of vestigingsplaats.

Hoe gaan we te werk?

  • Alle kinderen die instappen moeten verplicht digitaal worden aangemeld. Dat geldt ook voor kinderen die al naar school gaan in Herent maar veranderen van school of vestigingsplaats.
  • Jaarlijks in januari wordt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het volgende schooljaar opengesteld en vooraf in december gecommuniceerd met een nieuwsbericht op de website.

Meer info

Onderstaande informatie is voor schooljaar 2021-2022