Kinderopvang, voor kinderen ouder dan 3 jaar

Het lokale bestuur biedt buitenschoolse kinderopvang Hib-Hop aan.
Zowel tijdens het schooljaar als in de vakanties kunt u van hun werking gebruik maken.

Hib-Hop wordt ondersteund door de gemeente, maar praktisch georganiseerd door IGO.

De speelpleinwerking, Kletz en Grabbelpas worden wel door de gemeentelijke jeugddienst georganiseerd, maar zij zijn geen opvanginitiatief.
Daarover vindt u elders op de site meer info.
Op deze pagina vindt u info over de Hib-Hopwerking in de vakantie.

Voor wie

Voor Hib-Hop zijn dat (voor de vakanties) alle schoolgaande kleuters die in Herent wonen of er naar school gaan.

Voorwaarden

Vooraf inschrijven is verplicht.
Hib-Hop gebruikt i-Active om in te schrijven.
Inschrijvingen voor de krokus en paasvakantie beginnen op zaterdag 1 februari om 10 uur.
inschrijvingen voor de zomervakantie beginnen op zaterdag 9 mei om 10 uur.

Kostprijs

Tussen 3 en 6 uur: 7.14 euro
Langer dan 6 uur: 10.96 euro

Er wordt 25% gezinskorting gegeven vanaf een 2de kind dat ook gebruik maakt van de Hib-Hop.

U kunt ook gebruik maken van de kinderopvang voor en na de speelpleinwerking.
Per begonnen half uur: 1.31 euro

Let op:

De speelpleindag zelf moet u inschrijven via www.i-school.be/login 
De data van inschrijvingen voor Hib Hop en Speelkriebels zijn verschillend!

Wat meebrengen?

Boterhammen voor 's middags, een snack en een drankje.
Water is altijd gratis te verkrijgen in de opvang.

Meer info

Karin Dewin: 016 29 85 56 of 0496 25 85 02