Kids-ID: elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderenĀ onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Met de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Ze kunnen zich online identificeren met hun Kids-ID en pincode, maar ze kunnen geen documenten online tekenen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

U kunt in De Kouter een pasfoto laten maken. Er is een pasfotocabine aanwezig. Voor kleine kinderen kan er met een manuele camera gewerkt worden tijdens de openingsuren. Spreek hiervoor het onthaal aan.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Hoe gaan we te werk?

Kids-ID aanvragen (op eigen initiatief)

 • De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat.
 • je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Maak daarvoor een afspraak.
 • Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan de aanmaaktermijn oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.
 • Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure zijn hoger.

Is de Kids-ID gestolen? Meld de diefstal van de kaart eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van je gemeente) én daarna bij je gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of ID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Maak een afspraak om een Kids-ID aan te vragen

Kids-ID activeren

Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

Neem de codes mee bij het activeren van de Kids-ID. Het kind moet niet aanwezig zijn bij de activering van de codes.

Activeren kan na ontvangst van de codes aan het onthaal.

Maak een afspraak om de Kids-ID te activeren

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Kostprijs

 • 8 euro voor de gewone procedure (3 weken)
 • 115 euro voor de spoedprocedure (dag +1, namiddag in De Kouter, indien aangevraagd voor 15u)
 • 152 euro voor de spoedprocedure (4u30 na aanvraag beschikbaar in Brussel, Koloniënstraat 1, indien aangevraagd voor 15u)

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt;
 • 1 recente pasfoto van het kind (maximaal 6 maand oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto'sĀ (pasfotocabine beschikbaar in De Kouter, indien kindje jonger is dan 3 jaar kan de foto genomen worden met een manueel toestel door één van de medewerkers van burgerzaken, https://www.herent.be/pasfotos)
 • indien je kind al een Kids-ID heeft: de vorige Kids-ID (of bewijs van diefstal).

Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de kaart.

Bij het afhalen van de Kids-ID moet je het volgende meenemen:

 • de brief die je thuis kreeg met de pin- en pukcode;
 • eventueel de vorige Kids-ID (of een bewijs van verlies of diefstal).