Keukenafvalemmertjes en composteerbare zakken - Tarief

Eén van de krachtlijnen van het gemeentelijk afvalbeleid is het aanmoedigen van het sorteren van groenten- en fruitafval.

De kleine composteerbare zakjes worden aangeboden met een inhoud van 10L, 40L of 120L en zijn gemaakt uit 100% biodegradeerbaar materiaal en kunnen zowel in de keukenafvalemmertjes, in de groene GFT-bak als in de compostbak, compostvat of composthoop gedeponeerd worden.

Kostprijs

De keukenafvalemmertjes, worden verkocht aan:

  • Ventimax geventileerd keukenemmertje: 6,00 euro/emmertje
  • Unimax donkergroen geventileerd keukenafvalemmertje: 3,50 euro/emmertje

Eerst worden de Ventimax geventileerde keukenemmertjes aangeboden en dit zolang er in voorraad zijn. Nadien wordt er overgeschakeld op de Unimax donkergroen geventileerde keukenafvalemmertjes.

De composteerbare zakjes worden verkocht aan:

  • 10L-zakjes: 3,00 euro/rol
  • 40L-zakjes: 2,50 euro/rol
  • 120L-zakjes: 5,00 euro/rol

Meer info

Bekendmaking reglement

  • Orgaan: Gemeenteraad
  • Gemeenteraadszitting: 14 november 2023
  • Datum bekendmaking website: 23 november 2023
  • Datum aantekening register: 23 november 2023
  • Nummer aantekening register: 2023/0005