Kermissen

Veltem kermis

  • eerste weekend van juni tenzij dit Pinksteren is, dan gaat de kermis het laatste weekend van mei door.
  • tweede weekend van augustus

Winksele kermis

  • derde weekend van oktober

Herent kermis

  • paasweekend

Wat is een kermisactiviteit?


De verkoop, het te koop aanbieden of de uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in
het kader van een uitbating van kermisattracties of in het kader van de uitbating van
vestigingen van kermisgastronomie (met of zonder bediening aan tafel).


Wat zijn de vereisten voor de toegang tot het beroep van kermisuitbater?


Voor het beroep van kermisuitbater zijn dezelfde vereisten van toepassing als voor de
gereglementeerde beroepen. Voor de zogenaamde kermisgastronomie met bediening aan
tafel is de beroepsbekwaamheid van traiteur-banketaannemer of restauranthouder sinds
1/1/2018 afgeschaft in Vlaanderen. De kennis van bedrijfsbeheer wordt vanaf 1/9/2018
eveneens afgeschaft. De uitbater moet wel in orde zijn met de regelgeving van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).


Vallen circussen ook onder deze wetgeving?


Neen, een circus valt onder “artistieke prestaties” dewelke buiten de wetgeving ambulante
handel vallen. Hiervoor kan u terecht bij de dienst vrije tijd.

Welke documenten moeten worden voorgelegd aan de gemeente?


Machtiging kermisactiviteiten (papier) of ambulante activiteiten (leurkaart),
verzekeringspolissen, bewijs van risicoanalyse (voor eerste ingebruikname),
opstellingsinspectie (na elke montage), onderhoudsinspectie (jaarlijks) en periodiek nazicht
De organisatie van kermissen – 9/21
(om de 3 jaar voor type A of om de 10 jaar voor type B). Hiervan is er geen wettelijke
verplichting om kopieën te nemen. Wel moeten kermisuitbaters te allen tijde kunnen aantonen
dat zij met deze zaken in orde zijn, wat dus impliceert dat zij deze documenten op eenvoudige
vraag moeten kunnen voorleggen.

Reglement

zie kermisreglement in bijlage