Kerkenbeleidsplan

Om een erfgoedpremie en/of restauratiepremie te verkrijgen voor beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst, moet een actueel kerkenbeleidsplan kunnen worden voorgelegd. Het plan moet een lokaal gedragen langetermijnvisie bieden voor alle gebouwen waar die erediensten worden gehouden.

Het centrale kerkbestuur heeft overlegd met de parochieploegen en de kerkraden van onze vijf parochies: Heilig-Hart van Winksele-Delle, Maria-Hemelvaart van Winksele, Onze-Lieve-Vrouw van Herent, Sint-Laurentius van Veltem en Sint-Michiel van Beisem. Een consensusnota is opgemaakt en besproken met het college, dat principieel akkoord gegaan is met het voorstel om in iedere deelgemeente erediensten te houden in één kerk. Die nota is uitgewerkt tot een kerkenbeleidsplan.

De gemeenteraad heeft dat plan van het centrale kerkbestuur, opgemaakt in overleg met de parochieploegen, de kerkraden, de gemeente en het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, goedgekeurd op 12 september 2017:

  • De Maria-Hemelvaartkerk van Winksele, de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent en de Sint-Michielskerk van Beisem blijven een plaats voor liturgie. Met respect voor het religieuze karakter van de gebouwen en voor de erediensten kunnen er concerten, conferenties of lezingen worden georganiseerd.
  • De Heilig-Hartkerk van Winksele-Delle wordt onttrokken aan de liturgie en herbestemd. Dat wordt verder bekeken door de parochieploeg, de kerkfabriek, de plaatselijke gemeenschap en de VZW VPW Gewest Herent.
  • De Sint-Laurentiuskerk van Veltem wordt onttrokken aan de liturgie en herbestemd. In samenspraak met de gemeente en het OCMW wordt gezocht naar een sociale invulling van de ruimte.

Er wordt naar gestreefd om de parochiekerken maximaal als gebedsruimtes te valoriseren en ze meer toegankelijk te maken.