Kampvervoer

De gemeente ondersteunt erkende Herentse verenigingen met jeugdwerking in het vervoeren van hun kampmateriaal.

Voor wie

Volgende verenigingen komen in aanmerking voor gratis kampvervoer:

 • Erkende Herentse jeugdverenigingen categorie A, B, C en D
 • Erkende Herentse sportverenigingen met jeugdwerking categorie 1
 • Erkende Herentse socio-culturele verenigingen met jeugdwerking

Voorwaarden

 • De vereniging organiseert tijdens de schoolvakanties een jeugdkamp met overnachting. Leidingsweekends en jeugdkampen zonder overnachting, of kampen buiten een vakantieperiode, komen niet in aanmerking voor kampvervoer tenzij anders besproken met de dienst vrije tijd.
 • De vereniging staat zelf in voor het laden en lossen van de container volgens de richtlijnen van de chauffeur.
 • De vereniging zorgt voor een duidelijke wegbeschrijving naar de kamplocatie. De containers worden alleen vervoerd op verharde wegen die voldoende breed zijn.
 • De containers worden enkel en alleen vervoerd in het binnenland.
 • De lading bevat geen gevaarlijke of ontplofbare producten. Ook dieren zijn niet toegelaten.
 • Er vinden geen ritten plaats op zon- en feestdagen.
 • Op dag van vertrek is de container geladen om 11 uur tenzij anders besproken met de chauffeur.
 • Ten laatste twee dagen voor vertrek neemt de kampverantwoordelijke telefonisch contact op met de toegewezen chauffeur.

Hoe gaan we te werk?

 • Een aanvraag voor kampvervoer moet ten laatste worden ingediend:
  1. Voor de zomervakantie: ten laatste op 15 april
  2. Voor andere vakanties: ten laatste een maand voor de start van het kamp
 • De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier op de gemeentelijke website. Het ingevulde formulier wordt verzonden naar jeugd@herent.be
 • De aanvraag wordt beoordeeld door de dienst vrije tijd op basis van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt ze goedgekeurd.