Kameelachtigen, registratie

Elke houder van schapen, geiten, herten of kameelachtigen, ook al gaat het maar om één dier, moet zich aanmelden en de dieren registreren in de Saniteldatabank.

Het aangifteformulier is te vinden op www.dgz.be en moet zo snel mogelijk bezorgd worden.

Kameelachtigen moeten uiterlijk op de leeftijd van 9 maanden geregistreerd worden, maar al eerder indien ze vroeger verhandeld worden. De identificatie gebeurt in de regel met een injecteerbare chip, zoals bij paarden. Hiervoor zijn de dierenartsen bevoegd.. De wetgeving voorziet daarnaast ook in de mogelijkheid om kameelachtigen te identificeren met 2 oormerken, één in elk oor. Deze oormerken kunnen bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) worden besteld.