Kadaster, contactgegevens

Je zoekt kadasterinformatie? De Federale Overheidsdienst Financiën beveelt de Kantorengids op hun website www.financien.belgium.be aan als enige juiste informatiebron.

Meer info

De website www.kadaster.be behoort niet toe aan de FOD Financiën en levert regelmatig verkeerde informatie over de administratie Opmetingen & Waarderingen (vroeger Kadaster) en de administratie Rechtszekerheid (vroeger Registratie en Hypotheken).