Juridische hulp

Iedereen kan op een gegeven moment nood hebben aan juridisch advies. Om een eerste antwoord of advies te geven op een dergelijke vraag wordt wekelijks juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd. Je krijgt er bijvoorbeeld informatie over je rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe je beroep kunt aantekenen tegen een beslissing ... 

Juridische bijstand wordt verleend onder de volgende vormen:

  • praktische inlichtingen;
  • juridische informatie;
  • een eerste juridisch advies;
  • de verwijzing naar een gespecialiseerde advocaat, instantie of organisatie.

Opgelet: de taak van de jurist beperkt zich tot het verstrekken van informatie en advies. Het verdedigen van je belangen voor de rechtbank, wordt niet opgenomen door de jurist. Daarvoor moet je je wenden tot een advocaat.

Voor wie

Alle inwoners van de gemeente Herent.

Hoe gaan we te werk?

Heb je nood aan eerstelijns juridisch advies, dan kun je langskomen in het gemeentehuis De Kouter. Dit kan op afspraak iedere maandagavond tussen 17.30 en 19.30 uur.

Hoe maak je een afspraak met de jurist? 

  • Je mailt je naam, je telefoon en de aard van de vraag naar juridischadvies@herent.be
    Is mailen niet mogelijk? Dan mag je bellen naar het onthaal op het nummer 016 85 30 20.
  • De jurist neemt vervolgens contact met je op en bevestigt de afspraak. Per afspraak wordt standaard een halfuur voorzien. 
  • Op het afgesproken tijdstip meld je je aan het onthaal van De Kouter. 

Iedere 2de maandag van de maand wordt het gratis juridisch advies georganiseerd door de balie van Leuven. Op de andere maandagen gebeurt dit door onze eigen jurist. 

Past één van bovenstaande momenten je niet of heb je bijkomend advies nodig? Dan verwijzen we je voor gratis juridisch advies door naar de Balie van Leuven: https://www.balieleuven.be/gratis-juridisch-advies 

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

Documenten en gegevens die betrekking hebben op de gestelde vraag bij de hand hebben.

Meer info

Wens je een pro deo advocaat aan te vragen, dan mag je contact opnemen met het bureau juridische bijstand te Leuven:
https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand