Je gemeente telt

Ga naar het online platform 'Je Gemeente Telt' en grasduin in de budgetten en rekeningen van onze gemeente.

Meer info

De gegevens op het portaal komen rechtstreeks uit de databank van de Vlaamse overheid, waaraan ons bestuur het eigen cijfermateriaal aanlevert. Zo vindt u nu de begrotingscijfers van 2018 en 2019 en de jaarrekeningen van 2014 tot en met 2017. Binnenkort volgt nog de update met de jaarrekening van 2018.

Het portaal is een initiatief van De Wakkere Burger vzw en Tree Company met steun van de Vlaamse Overheid.