It's me

Gebruik itsme bij meer dan 800 bedrijven om je online te identificeren, in te loggen, transacties te bevestigen of documenten te ondertekenen. itsme is de veilige, gebruiksvriendelijke digitale identiteit die je privacy respecteert.

Voor wie

Vanaf 26 oktober 2022 is de inlog-app Itsme ook toegankelijk voor 16- en 17 jarigen, op voorwaarde dat zij over een bankkaart van een grootbank beschikken. Wie buiten deze categorie valt, zal de itsme-app pas kunnen gebruiken vanaf 18 jaar én op voorwaarde dat ze over een elektronische identiteitskaart beschikken. In dat laatste geval kan er echter nog een probleem rijzen: de elektronische identiteitskaart beschikt niet altijd over het nodige certificaat om deze app te activeren.


Hoe dit komt? Elektronische identiteitskaarten van minderjarigen hebben maar 1 actieve chip: deze om zich te identificeren. Het certificaat om een handtekening te zetten, staat zolang ze minderjarig zijn op non-actief. Dit omdat minderjarigen onbekwaam geacht worden om rechtshandelingen te stellen en dus niet rechtsgeldig kunnen tekenen.
 
In principe krijgen minderjarigen een identiteitskaart op 12 jaar met een geldigheid van 6 jaar en stelt zich geen probleem. Wanneer zij 18 jaar worden, zullen ze immers door de gemeente opgeroepen worden om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen en wordt dan bij aanmaak ervan meteen ook het handtekeningcertificaat geactiveerd.
 
Maar in sommige gevallen zal een minderjarige pas na 12 jaar een nieuwe eID moeten aanvragen, bijvoorbeeld wanneer deze zijn kaart verliest of ze gestolen wordt, of omdat de Kids-id nog geldig is nadat het kind 12 jaar is geworden en deze dan niet noodzakelijk moet vervangen worden door een eID. Als de minderjarige later dan de 12-jarige leeftijd een nieuwe kaart aanvraagt of zijn Kids-id vervangt met een eID, zal de nieuwe kaart opnieuw een geldigheidsduur van 6 jaar krijgen. Resultaat: de identiteitskaart is geldig tot na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, waardoor de gemeente de jongere op 18 jaar niet zal oproepen om de kaart te vernieuwen en het handtekeningcertificaat dan ook niet geactiveerd wordt.
 
Het is in dat geval dus aan de 18-jarige zelf om bij meerderjarigheid met de elektronische identiteitskaart én pin/pukcode naar de gemeente te gaan en het handtekeningcertificaat te laten activeren. Dat gebeurt in werkelijkheid niet altijd, aangezien burgers vaak niet op de hoogte zijn van deze werkwijze.

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • je pin- en pukcode