Isolerende maatregelen, premies

Vanaf 1 januari 2024 is de gemeentelijke isolatiepremie gewijzigd. We gaan een samenwerking aan met de mijnverbouwpremie om je een verbeterde ondersteuning te bieden voor isolatiemaatregelen in jou woning.

Het reglement voorziet in premies voor dak-, vloer-, buitenmuur-, binnenmuur- of spouwmuurisolatie in een bestaande woning.

Het doel is niet alleen het aantal energiezuinige woningen op het gemeentelijke grondgebied te doen stijgen, maar vooral dat het merendeel van de subsidies belanden bij deze woningen die het meest nood hebben aan dergelijke energiezuinige ingrepen. Daarom kiest de gemeente er vandaag voor om het beschikbare budget voor te behouden voor inwoners binnen de laagste inkomenscategorie van de MijnVerbouwPremie.

Hoe gaan we te werk?

Binnen de voorziene kredieten wordt een subsidie verleend voor de volgende energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen*: 

  • dakisolatie of zoldervloerisolatie: (Rd-waarde = minimum 4,5 m²K/W);
  • buitenmuurisolatie (Rd-waarde = minimum 3 m²K/W);
  • spouwmuurisolatie (lambda -waarde van het isolatiemateriaal is hoogstens 0,065 W/mK - de volledige spouw moet worden opgevuld en moet minstens 5 cm dik zijn);
  • vloer- en kelderisolatie: (Rd-waarde = minimum 2 m²K/W - het aantal centimeter dat nodig is om de Rd-waarde te halen, hangt af van het type materiaal dat gebruikt wordt;
  • binnenmuurisolatie: na-isolatie van een bestaande muur langs de binnenzijde (minimum Rd-waarde = 2 m²K/W). 

(*) Een bestaande woning is een woning die een bouwvergunning heeft verkregen vóór 1 januari 2006. Nieuwbouwwoningen, herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking. 

Je vraag je premie aan via de MijnVerbouwPremie van Vlaanderen. Hier kan je een heel aantal premies aanvragen waaronder ook isolatiepremies. Vlaanderen bekijkt je aanvraag en indien goedgekeurd wordt je dossier per kwartaal aan de gemeentelijke milieudienst bezorgt

Kostprijs

De subsidie voor een spouwmuur-, buitenmuur-, dak-, zoldervloer en vloer- en kelderisolatie bedraagt: 

  • 174 euro voor een geïsoleerde oppervlakte tot 50 m²; 
  • 348 euro voor een geïsoleerde oppervlakte tussen 51 m² en 100 m²; 
  • 522 euro voor een geïsoleerde oppervlakte tussen 101 m² en 150 m²; 
  • 696 euro voor een geïsoleerde oppervlakte vanaf 151 m². 

De subsidie voor een binnenmuurisolatie bedraagt: 54 euro per m². 

De premie bedragen worden tweejaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex met juni 2013 (laatste aanpassing bedragen) als basismaand en vervolgens afgerond op de hogere euro. Onlangs werd de meest recente indexering doorgevoerd. De bedragen hierboven nemen de laatste indexering in rekening. 

Meer info

Gezien de gegevens per kwartaal binnenkomen kan de uitbetaling soms even op zich laten wachten , voor meer info kan u altijd contact opnemen via milieu@herent.be