Is uw woning klaar voor 2020?

Woningen, huurwoningen, studentenkamers... moeten voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en energiebesparing. Vanaf 2020 zijn enkele normen verstrengd.

Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Vanaf januari moeten alle daken van woningen en huurwoningen die voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet waren aangesloten, voldoen aan de dakisolatienorm. Woningen die na 1 januari 2006 zijn aangesloten en met de energieprestatieregelgeving in orde zijn, voldoen al aan de dakisolatienorm.

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een Rd-waarde van 0,75 m²K/W vastgelegd. (De Rd-waarde geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte isoleert.)

  • Een geïsoleerde zoldervloer van een onverwarmde en onbewoonde zolder geldt als een geïsoleerd dak.
  • Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie het gehele plafond beslaat en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde 'koude dak') kan wel tot condensatieproblemen leiden.

Sinds 1 januari van dit jaar kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld.

Als uw woning niet voldoet aan bovenstaande norm, kunnen er bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toegekend worden. Naargelang de grootte van het dak worden 9 tot 15 strafpunten toegekend. Vanaf 15 strafpunten kan de overheid een woning ongeschikt verklaren. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten als er geen of onvoldoende dakisolatie is, dus niet enkel de appartementen rechtstreeks onder het dak.

Voor dak- of zoldervloerisolatie kunt u in aanmerking komen voor premies van uw gemeente en van de netbeheerder Fluvius. Daarvoor moet u het echter beter doen dan bovenstaande norm. De totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5 m² K/W.

Van enkel glas naar dubbele beglazing

De dubbelglasverplichting geldt voor de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. Traphallen, inkomhallen en gangen vallen niet onder deze verplichting.

Ook hier kunnen er bij een woningonderzoek strafpunten worden toegekend als de norm niet gehaald wordt. Vanaf 1 januari worden de volgende strafpunten toegekend bij afwezigheid van dubbel glas:

  • 3 strafpunten voor 1 raam met enkele beglazing;
  • 9 strafpunten voor meer dan 1 raam met enkele beglazing.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het aantal strafpunten opgetrokken naar 9 of 15 strafpunten.

Bij het vervangen van enkel glas naar hoogrendementsglas kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op premies van Wonen Vlaanderen (De Vlaamse renovatiepremie) en van de netbeheerder Fluvius.

Rookmelders

Sinds 1 januari geldt een algemene rookmelderverplichting voor álle woningen op het Vlaamse grondgebied. Elke verdieping van uw woning moet een rookmelder hebben. Dat geldt ook voor kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn of waarin zich een technische installatie (bijvoorbeeld een verwarmingsketel) bevindt.

Wie vandaag een woning zonder rookmelders verhuurt, krijgt geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is strafbaar.

Woning conform maken?

Wilt u werken uitvoeren maar weet u niet goed voor welke premies u in aanmerking komt? Met uw vragen kunt u terecht bij het woonloket via woonloket@herent.be.

dinsdag 14 januari 2020 15.30 u.