Is uw bewakingscamera al geregistreerd ?

Hebt u een of meer camera’s aan uw woning of handelszaak geplaatst? Dan moet u die camera’s laten registreren bij de politie. Zo helpt u mee misdrijven en overlast op te sporen.

Welke camera’s?

Particulieren moeten de camera's aangeven die ze buiten rond de woning hangen om hun voortuin of oprit te bewaken. Ook videofoons die als bewakingscamera gebruikt worden en camera’s binnen in de woning die naar buiten gericht zijn, moeten geregistreerd worden. Camera’s in de woning die enkel binnen filmen en ‘valse’ of dummy-camera’s zijn vrijgesteld van registratie.
Ook ondernemers die camera’s plaatsen om hun etalage, winkelrekken of hun gebouw aan de buitenkant in beeld te brengen, moeten aangifte doen.

Hoe doet u aangifte ?

Dat kan enkel online via www.aangiftecamera.be. Hebt u hulp nodig bij het invullen van het onlineformulier dan kunt u mailen naar helpdeskcamera@eranova.fgov.be of bellen naar de helpdesk op het nummer 02 739 42 80 op weekdagen tussen 9 en 17 uur.

Wie doet de aangifte?

De aangifte moet gebeuren door de verwerkingsverantwoordelijke. Dat is de persoon die beslist heeft om de camera's te plaatsen en de doeleinden ervan bepaalt.

Pictogram en verwerkingsregister

Als u een camera plaatst, is ook de plaatsing van een pictogram ‘camerabewaking’ wettelijk verplicht. Iedereen die het bewaakte terrein of gebouw benadert moet geïnformeerd worden dat hij/zij gefilmd wordt. Tot slot bepaalt de camerawet ook dat een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijgehouden moet worden waarin een aantal verplichte gegevens opgenomen moeten zijn, zoals het doel van de camerabewaking, de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke e.d..

Meer info vindt u op www.besafe.be (veiligheidsthema’s – camera’s)
Als u verdere vragen hebt, kunt u de diefstalpreventieadviseur van de politiezone HerKo contacteren
E-mail : pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
Tel. : 016 85 34 00

woensdag 12 januari 2022 15.31 u.