Inzameling en verwerking op het milieupark aangeboden landbouwfolies, belasting

Er wordt een contantbelasting geheven ten laste van elke land- en tuinbouwer voor het aanbieden van landbouwfolies op het milieupark, tijdens de door de gemeente georganiseerde inzameling van landbouwfolies op het milieupark.

Voor wie

Bij de gemeentelijke inzamelacties worden enkel landbouwers aanvaard die een brief van de gemeente kunnen voorleggen met de toestemming om hun landbouwfolies af te voeren naar het milieupark.

Voorwaarden

Onder landbouwfolies wordt verstaan: alle plastic folie, zwart, grijs of wit, die in de landbouw gebruikt wordt om materialen af te dekken of te verpakken met uitzondering van:

  • geperforeerde folie
  • tuinbouwfolie uit kassen en groeitunnels.

Hoe gaan we te werk?

De belasting is verschuldigd door de bezoeker die de landbouwfolies aanbiedt en is betaalbaar na gewichtsbepaling en na afgifte van de landbouwfolies met de betaalkaart.

Kostprijs

De belasting is in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden landbouwfolies en bedraagt 0,08 euro per kg.

Reglement

2019 - 2024:20190212 - Inzameling en verwerking op het milieupark aangeboden landbouwfolies

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 februari 2019 en werd gepubliceerd op 21 februari 2019.