Inzage jaarrekening Hulpverleningszone

De zoneraad van Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant (brandweer) heeft de jaarrekening van 2021 goedgekeurd. Die ligt ter inzage in De Kouter en op www.herent.be.

Artikel 90 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid bepaalt dat de begrotingen, begrotingswijzigingen en rekeningen worden neergelegd op de zetel van de zone en op het gemeentehuis van elke gemeente die deel uitmaakt van de zone.

maandag 27 maart 2023 14 u.