Inwoners Herent bevraagd over werking lokale politie

In het voorjaar van 2018 werd door de politie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een grootschalige nationale bevraging (de Veiligheidsmonitor) georganiseerd. Ook de politiezone Herent-Kortenberg nam aan deze bevraging deel.

Over het hele land ontvingen inwoners een vragenlijst waarin gepeild werd naar hun mening over verschillende thema’s (buurtproblemen, werking van de lokale politie, kennis van de wijkinspecteur…).

In onze gemeente kregen 1.400 personen een vragenlijst toegestuurd, waarvan er 546 ingevuld werden terugbezorgd. Dat betekent een meer dan behoorlijke responsgraad van 39%.

De politiezone wenst alle deelnemers van harte te bedanken!

Buurtproblemen

86% van de bevraagde inwoners voelt zich zelden of nooit onveilig in zijn of haar buurt. 16% doet evenwel zelden of nooit de deur open voor onbekenden. Aan de inwoners werd gevraagd wat men helemaal of eerder wel als een probleem ervaart in zijn buurt.
Uit de antwoorden kwam volgende top 5:
1. onaangepaste snelheid in het verkeer
2. sluipverkeer
3. sluikstorten en zwerfvuil
4. hinderlijk parkeren
5. woninginbraak

Prioritaire taken voor de politie

Aan de inwoners werd eveneens gevraagd van welke fenomenen men de aanpak door de lokale politie belangrijk vindt. Uit de antwoorden kwam volgende top 5:
1. woninginbraak
2. diefstal met bedreiging of geweld
3. alcohol en drugs in het verkeer controleren
4. agressief verkeersgedrag
5. mensen die op straat lastig gevallen worden.

Onder meer op basis van deze resultaten worden in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone HerKo de volgende prioriteiten opgenomen: ‘Inbraken en andere diefstallen’, ‘Verkeersveiligheid’, ‘Intrafamiliaal geweld’ en ‘Overlast’.

Tevredenheid lokale politie

Ongeveer 73% van de bevraagden is (heel) tevreden over de politiezone HerKo. Over het laatste contact met de politiezone is 77% (heel) tevreden. Vooral de houding en het gedrag van de medewerkers scoort goed (74% (heel) tevreden). De aanwezigheid van de politie in de straat scoort het laagst: hier is 45% (heel) tevreden, een resultaat dat ook op nationaal niveau terugkomt.

Wijkinspecteur

52% van de bevraagde inwoners kent zijn of haar wijkinspecteur en 41% heeft er reeds contact mee gehad. Iets minder dan 1 op 5 wenst meer contact met de wijkinspecteur. 64% wil dit enkel bij problemen.

Wie uw wijkinspecteur is, vindt u op www.politieherko.be.

Meer informatie over de resultaten van de Veiligheidsmonitor voor onze gemeente vindt u www.politieherko.be.

donderdag 21 november 2019 14.32 u.