Internationale huwelijksakte

Dit is een verkorte vorm van de huwelijkssakte, opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen. Het kan worden afgeleverd door de gemeente waar het huwelijk plaatsvond.

Internationale huwelijksakte opvragen