Inspiratie voor buurten

Maak je buurt sterker door burgerinitiatieven op te starten en ontmoeting in de hand te werken. Vincia verzamelt goede en inspirerende voorbeelden van buurten over heel Vlaanderen. Geraak geïnspireerd en organiseer!

Vicinia is een kennisplatform om buurten te inspireren. Een buurt is meer dan een plaats waar je woont en slaapt. Buurten zijn een ontmoetingsplaats voor mensen en passanten. Maar ook verenigingen, overheden en handelaars kruisen er elkaar. De capaciteit van een buurt begint bij de talenten en vaardigheden van iedereen die er komt. Hoe vaker mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en samen de agenda van hun buurt bepalen, des te hoger de capaciteit van een buurt.

Wat doet Vicinia?

Ze willen weten welke kenmerken het verschil maken voor de capaciteit van een buurt. Daarom inspireren ze buurten om kennis te delen over hun buurtinitiatieven. Hun werk kun je samenvatten in vier gebieden:

  1. Het ontwerp van een atlas van buurtinitiatieven, praktijken en ideeën.
  2. Het bouwen van een buurtlens om met buurten aan de slag te gaan.
  3. Het verzamelen en delen van kennis omtrent buurtontwikkeling en buurtinitiatieven.
  4. Het begeleiden van kortlopende experimenten met buurten.
vrijdag 12 oktober 2018 11.16 u.