Inschrijving niet-EU-onderdaan, student

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Indien de aanvraag ingediend is bij de ambassade, neemt u volgende documenten mee:

  • uw internationaal paspoort met visum D;
  • 3 recente pasfoto's;
  • een inschrijvingsattest aan een erkende school.

Indien de aanvraag is ingediend in België, neemt u volgende documenten mee:

  • uw internationaal paspoort;
  • 3 recente pasfoto's;
  • betalingsbewijs administratieve bijdrage;
  • inschrijvingsattest aan een erkende school;
  • bewijs voldoende bestaansmiddelen;
  • medisch attest;
  • bewijs goed gedrag en zeden.