Inschrijving niet-EU-onderdaan lang verblijf

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om een inschrijving niet-EU-onderdaan lang verblijf aan te vragen, neemt u volgende documenten mee:

Aanvraag vanuit het buitenland:
Aanvraag in België voor werknemer & zelfstandige:
 • geldig internationaal paspoort;
 • 3 recente pasfoto's;
 • medisch attest;
 • uittreksel uit het strafregister;
 • arbeidskaart (voor werknemer);
 • beroepskaart (voor zelfstandige);
 • ingevuld inlichtingenblad
Aanvraag in België voor onderzoeker:
 • geldig internationaal paspoort;
 • 3 recente pasfoto's;
 • gastenovereenkomst;
 • uittreksel uit het strafregister;
 • ingevuld inlichtingenblad