Inschrijving EU-onderdaan, student

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om een inschrijving EU-onderdaan student aan te vragen, brengt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart;
  • 3 recente pasfoto's;
  • een inschrijvingsattest aan een erkende school;
  • een ziektekostenverzekering die de risico's in België dekt;
  • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen: attest studiefinanciering door de beursinstelling of¬†bewijs van eigen financiering - verklaring op eer door de student.