Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs in Herent

Om in te schrijven in een Herentse kleuter- of lagere school, moet u uw kind eerst digitaal aanmelden.

Vanaf 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. Alle scholen hebben samen afspraken gemaakt en gebruiken hiervoor eenzelfde systeem 'Meld je aan'.

Instappen = voor het eerst naar school in eender welke Herentse school OF ik ga al naar school in Herent maar verander van school of vestigingsplaats.

Dit wordt al enkele jaren toegepast in Leuven, tot grote tevredenheid van de gebruikers. Ouders kunnen rustig de tijd nemen om kennis te maken met de Herentse scholen, hun kind digitaal aan te melden en nadien in te schrijven.

Alle kinderen die instappen vanaf 1 september 2020 tot en met 1 september 2021 moeten verplicht digitaal aangemeld worden. Dit zijn kinderen geboren in 2018 die voor het eerst naar school gaan vanaf 1 september 2020, of op elk van de volgende instapdata tot en met 1 september 2021. Dit geldt ook voor kinderen die al naar school gaan in Herent maar veranderen van school of vestigingsplaats.

Meer info: https://meldjeaan.leuven.be/

Tip: er is een kijkdag in elke Herentse school:

  • op woensdag 12 februari van 9 tot 12 uur;
  • op donderdag 12 maart van 14 tot 17.30 uur.

Vriendelijke groeten vanwege de Herentse scholen,
de Bijenkorf, De Kraal, Pastoor De Clerckschool, Toverveld

maandag 13 januari 2020 14 u.