Infovergadering voor Herentse handelaars

De start van de werken aan de Mechelsesteenweg N26 komt dichterbij. De Ondernemersraad, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, nodigt alle Herentse handelaars uit op een infosessie op donderdag 1 juni om 20 uur in Het Moment, Tildonksesteenweg 155.

De heraanleg van de noorderkant van de Omleiding / Mechelsesteenweg vormt het sluitstuk van 10 jaar herinrichtingswerken. Uiteindelijk wordt de Omleiding overal een tweevaksbaan, met een enkelrichtingsfietspad aan de binnenzijde en een dubbelrichtingsfietspad aan de buitenzijde.

Tildonksesteenweg
Tegelijk wordt de Tildonksesteenweg aan de noordzijde voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. De aansluiting op de N 26 verloopt via een nieuwe verbinding door de nog in te richten KMO-zone┬ánaar de nieuwe dubbelstrookse ‘turborotonde’. De bestaande bedding van de Tildonksesteenweg blijft wel behouden voor lokale ontsluiting, bestemmingsverkeer en zwakke weggebruikers. De oversteek aan het kruispunt met de Omleiding wordt beveiligd met verkeerslichten op aanvraag (drukknop).

Turborotonde
Met de rotonde krijgen we veiligere fietspaden, een veel betere verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en een vlottere circulatie in Herent-centrum. De turborotonde combineert de voordelen van een klassieke dubbelstrookse rotonde (keerbewegingen) met een grotere doorstroming. De rotonde vormt een ‘keer’punt.

Belsenakestraat en Broekveldstraat
Ook de kruispunten van de N 26 met de Belsenakestraat en de Broekveldstraat worden heringericht. Om de verkeersdoorstroming op de Omleiding te verbeteren, worden de kruispunten definitief ingericht volgens het ‘rechts-in, rechts-uit’-principe en wordt de middenberm gesloten.

Infosessie voor Herentse handelaars
De Ondernemersraad, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, nodigt alle Herentse handelaars uit op een infosessie op donderdag 1 juni om 20 uur in Het Moment, Tildonksesteenweg 155. Graag uw deelname bevestigen via karl.boumans@herent.be

Tijdens het openbare onderzoek dat afgesloten is op 3 mei zijn enkele bezwaren en opmerkingen geformuleerd die worden onderzocht voor het gemeentelijke advies.

Meer informatie: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven (016 665 750)

woensdag 10 mei 2017 15.15 u.