Inburgering - Word buddy

Herent is een gastvrije gemeente. Om anderstalige nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, wegwijs te maken in het dagelijks leven en te ondersteunen bij hun integratie, bundelden het lokaal bestuur Herent en Onthaalgroep Vluchtelingen Herent de krachten om een buddyproject te realiseren.

Wat is een buddy?

Buddy’s vormen een aanvulling op de professionele dienstverlening en ondersteunen nieuwkomers met het oog op participatie aan alle maatschappelijke domeinen. De concrete invulling van deze ondersteuning is maatwerk, afhankelijk van de noden en vragen van de nieuwkomer. 

 • Een buddy maakt het nieuwkomers makkelijker om de weg te vinden en zich thuis te voelen in een stad of gemeente - Wie pas van een ander land naar Vlaanderen verhuisde, kent vaak de taal en gewoontes nog niet. Het is dan niet eenvoudig om een nieuw leven op te bouwen. 
 • Wegwijzer en contactpersoon - Heel informeel en in jullie tempo wijs je de nieuwkomer de weg. Je luistert naar zijn vragen en noden. Je brengt hem bijvoorbeeld in contact met mensen en diensten in de buurt. Ook oefen je samen Nederlands. Zo is de stap naar werk, nieuwe vriendjes voor de kinderen of een hobby sneller gezet.
 • Van samen joggen tot koffieklets - Wat doe je als buddy? Dat kiezen jullie. Misschien gaan jullie samen sporten, plan je een uitstap of spreek je af voor een wekelijkse babbel bij de koffie. Het belangrijkste is dat je elkaar regelmatig ziet en je buddypartner de kans krijgt om vragen te stellen en hij of zij het leven in de buurt leert kennen. 
 • Geen voorkennis nodig - Je bent als buddy een vrijwilliger en ondertekent een vrijwilligerscontract. Je hebt geen voorkennis nodig. Je krijgt ondersteuning van het lokale buddyproject.

Wie zoekt een buddy?

Mensen die van een ander land naar Vlaanderen verhuizen doen dat om uiteenlopende redenen, zoals voor hun werk, gezinshereniging of omdat ze hun thuisland zijn ontvlucht. Een deel van hen krijgt professionele ondersteuning tijdens het inburgeringstraject: lessen maatschappelijke oriëntatie over het leven in België, lessen Nederlands en begeleiding bij de zoektocht naar werk, opleidingen of vrijetijdsactiviteiten.

Nieuwkomers kunnen daarnaast kiezen om:

 • in een buddyproject te stappen;
 • een kennismakingsstage te volgen (bij een bedrijf, vereniging, organisatie, lokaal bestuur …);
 • vrijwilligerswerk te doen.

Zo bouwen ze aan hun lokale netwerk, voelen ze zich beter betrokken bij hun omgeving en ontdekken ze het verenigingsleven. Lees meer over het inburgeringstraject en het participatie- en netwerktraject.

Waarom buddy worden? 

Ook voor jou zijn er heel wat voordelen om buddy van een nieuwkomer te worden:

 • Je leert iemand kennen met wie je misschien anders nooit in contact zou komen. Wie weet houd je er een vriend of vriendin voor het leven aan over!
 • Je maakt kennis met de leefwereld en cultuur van je nieuwe medeburger. 
 • Je kiest voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.
 • Je kan dit als vrijwilligerswerk op je CV plaatsen.
 • Je maakt kennis met het traject van een nieuwkomer en de betrokken instanties.
 • Je leert omgaan met mensen uit andere culturen.

Voorwaarden

Als buddy ben je minstens 18 jaar oud en wil je tijd vrijmaken voor een persoonlijk contact met een nieuwkomer. Je hebt interesse voor en je gaat respectvol om met verschillende culturen, religies en opvattingen. Meerdere talen spreken is een pluspunt, maar geen voorwaarde om in aanmerking te komen. Je kunt een blanco uittreksel van het strafregister voorleggen.

Het buddyproject biedt regelmatig uitwisselingsmomenten met de andere buddy's. Verder heb je een vrijwilligersovereenkomst wat je verzekert voor algemene burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

Hoe gaan we te werk?

Maak je met plezier wat tijd vrij om een anderstalige nieuwkomer wegwijs te maken in Herent? Registreer je dan als buddy! 

Registreer je als buddy

Hoe loopt het verder?

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering brengt je in contact een buddyproject in Herent.
 • Zij spreken verder met je af en geven meer informatie.
 • Ze matchen je interesses en mogelijkheden met een nieuwkomer en begeleiden je bij het buddyschap.